សាវតា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជន វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក ចាប់ផ្តើមពីអង្គការ​ក្រៅរដ្ឋាភិបាល​មួយ​ ឈ្មោះ​ថា​ អង្គការស្ថាបនា​សហគមន៍​កម្ពុជា​ ដែល​មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ លេខ​៧៧០​ សជណ​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​១៩៩៦​ និង​ ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ឯកជន​ ពី​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០២​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ក្នុង​គោល​បំណង​ចូល​រួម​ ចំណែក​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ និង​ សំដៅ​គាំ​ទ្រ​ដល់​ការ​លើក​កម្ពស់​ជីវ​ភាព​រស់​នៅ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ក្នុង​សហគមន៍​ក្រី​ក្រ​ទូទាំង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​។​

 

 

 

 

រូបសញ្ញា វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក